หน้าแรก เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ
แชร์

เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ

ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป

 1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงวิดีโอคอร์สออนไลน์ได้เป็นเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน
 2. การสร้างบัญชีผู้ใช้โดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คล็อคอิน ระบบเก็บเพียงอีเมลของผู้ใช้งานเท่านั้น ไม่มีการเก็บรหัสผ่านส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางทีมงานจะไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวใดๆ เพิ่มเติมสำหรับการซื้อคอร์เรียนออนไลน์ สำหรับการจองคอร์สเรียนปกติทางทีมงานจะขอเพียงชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และศาสนา เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจองคอร์สเรียนปกติ โดยการจองคอร์เรียนปกติจะผูกเข้ากับการสร้างบัญชีผู้ใช้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
 3. การใช้งานคอร์สเรียนออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถใช้บริการได้ครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น
 4. ภาพและเสียงเป็นลิขสิทธิ์ของ Smile cooking club ห้ามจำหน่าย ทำซ้ำดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต อนึ่งตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่3) 2558 ห้ามมิให้บันทึกเสียงหรือภาพระหว่างการฉายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการทำซ้ำเพื่อประโยชน์ตนเองและละเมิดเพื่อการค้า
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการชำระเงิน และการคืนเงิน

 1. ก่อนการชำระเงินซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบรายการสั่งซื้อทุกครั้ง สำหรับคอร์สเรียนปกติ ผู้ใช้งานต้องรออีเมลยืนยันจากทางทีมงานก่อนดำเนินการชำระเงิน
 2. การชำระเงินคอร์สเรียนปกติ จะต้องชำระเงิน (รวมถึงการแจ้งโอนเงินสำหรับการชำระโดยการโอนเงิน) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทีมงานยืนยันการจองสำเร็จ
 3. การชำระเงินสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์ผ่าน บัตรเครดิต/เดบิต เมื่อทำรายการสำเร็จ ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งหลักฐานการชำระเงิน
 4. การชำระเงินโดยการโอนเงิน สามารถชำระได้ที่หน้าเคาท์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM, ตู้ฝากเงินแบบอัตโนมัติ, Mobile Banking และ Internet Banking โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ และการชำระเงินได้จากหน้า "ข้อมูลคอร์สเรียน" (สัญลักษณ์ บนเมนูด้านบนเมื่อทำการล็อคอินเข้าระบบแล้ว)
 5. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อได้จากอีเมล์ที่ใช้สร้างบัญชี หรือในหน้า "ข้อมูลคอร์สเรียน" (สัญลักษณ์ บนเมนูด้านบนเมื่อทำการล็อคอินเข้าระบบแล้ว)
 6. การคืนเงินค่าเรียนครอบคลุมเพียงส่วนของคอร์สเรียนปกติเท่านั้น โดยเงื่อนไขมีดังนี้
  • กรณียกเลิกคอร์สเรียนปกติ เนื่องจากมีผู้เรียนในคอร์สนั้นๆ ไม่ถึง 3 คน โดยพนักงานจะโทรแจ้งยกเลิกคอร์สเรียนปกติที่ผู้ใช้งานได้ทำการจอง และชำระเงินไว้ โดยจะคืนเงินเต็มจำนวนค่าคอร์สเรียนดังกล่าว
  • กรณีผู้เรียนยกเลิกคอร์สเรียนปกติ ก่อนวันเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน จะได้รับค่าคอร์สคืนจำนวน 50% ของราคาคอร์สเรียนปกติที่ยกเลิก
  • กรณีผู้เรียนยกเลิกคอร์สเรียนปกติ ภายในวันเรียนที่เรียนจะได้รับค่าคอร์สคืนจำนวน 30% ของราคาคอร์สเรียนปกติที่ยกเลิก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. การใช้งานเว็บไซต์ smilecookingclub.com เพื่อเข้าชมข้อมูลต่างๆ เช่น รายละเอียดคอร์สเรียนปกติ-ออนไลน์ รายชื่อทีมเชฟผู้สอน ตารางสอน ฯลฯ ทางเว็บไซต์จะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้งาน
  2. การเชื่อมต่อบัญชีโซเซียลเน็ตเวิร์คบนเว็บไซต์ smilecookingclub.com ใช้บริการ firebase ของ google ในการของอนุญาติเข้าถึงอีเมลของผู้ใช้งาน
  3. การใช้งานเว็บไซต์ smilecookingclub.com เพื่อซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์เก็บข้อมูลเพียงอีเมลของผู้ใช้งานผ่านการสมัครทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ไม่มการเก็บรหัสผ่านใดๆ ทั้งสิ้น
  4. การใช้งานเว็บไซต์ smilecookingclub.com เพื่อจองคอร์สเรียนปกติ ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากอีเมล คือ ชื่อ นามสกุล หมายเลขที่ติดต่อได้สะดวก และศาสนาของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลที่จัดเก็บเพิ่มเติมนี้ใช้เพื่อติดต่อกับผู้ใช้งานเพื่อการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมของคอร์สเรียน ตรวจสอบผู้ใช้งานกรณีโทรแจ้งยกเลิกคอร์สเรียน และแจ้งการยกเลิกคอร์สเรียน
 • การใช้ข้อมูลส่วนตัว
  1. smilecookingclub.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ smilecookingclub.com เท่านั้น
  2. smilecookingclub.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ smilecookingclub.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ smilecookingclub.com ได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ smilecookingclub.com เป็นต้น smilecookingclub.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ smilecookingclub.com
 • สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก smilecookingclub.com ก็ได้ เพียงจ้งความจำนงให้ทาง smilecookingclub.com ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล
 • การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข้อมูลการล็อคอินโซเชียลเน็ตเวิร์ค) ทางเว็บไซต์ smilecookingclub.com ใช้บริการของทาง google (firebase) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทราบเพียงข้อมูลชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขที่ติดต่อได้ และรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้งานเท่านั้น สำหรับบริการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางเว็บไซต์ได้ใช้บริการผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินออนไลน์ "โอมิเซะ" และทางเว็บไซต์ไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน
 • การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • เว็บไซต์ smilecookingclub.com อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทีมงาน smilecookingclub.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ smilecookingclub.com

สอบถามเพิ่มเติมหรือพบปัญหาต่างๆสามารถติดต่อได้ที่

Copyright © 2017 www.smilecookingclub.com All Rights Reserved. Powered by Pun Corporation